Kun je door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden je financiële zaken niet zelf voldoende goed meer regelen? In dergelijke gevallen is het dan mogelijk om het beheer van de financiën over te laten aan een professionele bewindvoerder.

Uzelf, een familielid of uw cliënt kan beschermingsbewind aanvragen? Op onze website vindt u meer informatie over deze maatregel en onze dienstverlening. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben en/of wilt u een aanmelding doen, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen.

Bewindvoerder

Uw (aankomend) bewindvoerder heeft Nederlands recht gestu-deerd aan de Erasmus Universi-teit Rotterdam. Daarnaast heeft hij veel kennis en ervaring opge-daan op het juridische vlak van-wege zijn werkervaring in het verleden voor diverse advocaten-kantoren.

Kwaliteitseisen

CP Bewind voldoet aan de voor de bewindvoerder geldende kwali-teitseisen om voor benoeming door de kantonrechter in aan-merking te komen. Daarnaast is CP Bewind aangesloten bij de NBPB (Nederlandse Beroeps-vereniging voor Professionele Bewindvoerders).

Wat doen wij

Start bewind

Bewind vraagt u (als verzoeker) aan bij de kantonrechter. Op het desbetreffende formulier vermeldt u de reden voor de gewenste bewind. Na het indienen van het verzoekschrift volgt allereerst een intakegesprek oftewel een zitting bij de Rechtbank. De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. In de uitspraak kan de aangevraagde beschermingsmaatregel worden toegewezen. Deze uitspraak heet een beschikking. Het bewind gaat in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment mag de betrokkene niet meer zelf beslissen over zijn financiën en de onder bewind gestelde goederen. De kantonrechter stelt de goederen van de betrokkene, of een deel daarvan, onder bewind (bv. geld, loon, auto, huis). De bewindvoerder wordt aldus benoemt om de financiële zaken van de betrokkene te regelen en diens goederen te beheren.

Taken van de bewindvoerder

1. Na de uitspraak openen wij een beheer-rekening, een leefgeldrekening (evt. een spaarrekening) voor u. Uw inkomsten zullen worden ontvangen op deze beheerrekening. Hiervan worden uw maandelijkse betalings-verplichtingen voldaan. De beheerrekening wordt door CP Bewind beheerd.

2. Aan u zal wekelijks een bedrag aan leefgeld worden overgemaakt naar uw leefgeld-rekening. Indien mogelijk, wordt er voor u gespaard.

3. Alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft, worden op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling. De correspondentie met deze instanties verloopt voortaan via de bewindvoerder.

4. Het indienen van declaraties bij uw (zorg) verzekeraar(s) verloopt via de bewindvoerder.

5. Wij verzorgen uw aanvragen voor uitkeringen, toeslagen, kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand. Bovendien verzorgen wij de jaarlijkse belastingaangifte voor inkomstenbelasting.

6. Wij maken een gedetailleerd budget-overzicht. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld. Budgetoverzicht en plan van aanpak worden met u en/of uw begeleiding besproken.

7. U ontvangt maandelijks een rekening-overzicht. Hierop kunt u zien welke bedragen zijn binnengekomen en welke betalingen er voor u zijn gedaan.

8. Wij maken een startbeschrijving van uw vermogen. Deze zogenoemde 'boedelbeschrijving' dient te worden overlegd aan de kantonrechter. Daarnaast dient CP Bewind jaarlijks schriftelijk rekening en verantwoording aan u af te leggen over het gevoerde bewind.

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2015 word-en de tarieven niet meer vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsector-en), maar door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De nieuwe tarieven staan beschreven in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De tarieven per 1 januari 2016 als volgt:

Intakevergoeding:                    € 628,47

Maandtarief:                             € 111,29

Maandtarief
schuldenbewind:                      € 144,02

Opmaken van een
eindrekening en 
–verantwoording:                    € 235,71

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

De tarieven van een echtpaar/samenlevingsverband
zijn per 1 januari 2016 als volgt:

Intakevergoeding:                    € 754,19

Maandtarief:                             € 133,55

Maandtarief
schuldenbewind:                      € 172,83

Opmaken van een
eindrekening en 
–verantwoording:                    € 282,78

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Bijzondere bijstand t.b.v. de intakekosten & maandelijkse kosten bewind

Beschermingsbewind start na de uitspraak van de kantonrechter. Vanaf dat moment is het bedrag voor de intakekosten verschuldigd. In bepaalde gevallen is het mogelijk om voor deze kosten bijzondere bijstand aan te vragen. Dit geldt ook voor de maandelijkse kosten voor bewind. CP Bewind verzorgt deze aanvraag voor bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Indien deze bijstand niet wordt verleend, dient u de vergoedingen uit eigen middelen te betalen.

Contact

Heeft u vragen en/of wilt u een aanmelding doen, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via onderstaand contactformulier contact met ons opnemen.

Concilium Protectio B.V.  h.o.d.n.v. CP Bewind
Katendrechtse Lagedijk 441a
3082 GB ROTTERDAM

E. info@cpbewind.nl
T. 06 14 6666 70

KvK 65624610

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Mr. I.S. Sital bewindvoerder CP Bewind te Rotterdam

Maak een afspraak of stel uw vraag

Versturen